Boss Tần Thủy Hoàng

26-06-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tần Lăng & Tần Thủy Hoàng

Giới hạn thời gian

 • Mỗi ngày có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng, không thể gia tăng
 • Thời gian làm mới giờ vào Tần Lăng mỗi ngày vào lúc 23h00 Hàng Ngày

Di chuyển đến Tần Lăng

 • Các bạn mở Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Tần Lăng Cấp 100 để tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để vào bản đồ Tần Lăng 1

Thiên Cổ Nhất Đế – Tần Thủy Hoàng

 • Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 15h40 và 22h40 Hàng Ngày tại bản đồ Tần Lăng 5, di chuyển qua các tầng để đến tầng 5
 • BOSS Tần Thủy Hoàng theo chuẩn VNG nên sẽ chỉ có 1, không phải 3 như các phiên bản sau này được sửa lại
 • Phần thưởng ngẫu nhiên : Random Huyền Tinh 6, 7, 8, 9 , Hòa Thị Ngọc
 • Phần thưởng cố định : 50 Kim Nguyên Bảo + 30 rương mảnh ghép TBĐH không khoá

Tính Dame Tần Thủy Hoàng

 • Cổng Tần Lăng 5 sẽ đóng lại vào lúc 17h00 và 23h50, nếu Tần Thủy Hoàng chưa bị tiêu diệt cũng sẽ rời khỏi đó.
 • TOP 3 xếp hạng sát thương sẽ nhận 3 người dame boss ĐẦU TIÊN
 • BXH sát thương tần thủy hoàng sẽ thông báo mỗi khi TTH thay đổi 1% HP, nếu có thay đổi về xếp hạng sát thương hệ thống sẽ thông báo cho các bạn biết trên kênh thế giới

Phần Thưởng & Giờ Ra Boss Tiểu Đại Tầng Lăng

 • Boss Tiểu
 • + Thời Gian : Cách 2 tiếng ra 1 lần
 • + Vị Trí : Tầng 1 2 3 4
 • + Phần Thưởng : Random HT 4 5 6 7 Không Khoá
 • Boss Đại :
 • + Thời Gian : 15h30 và 22h30
 • + Vị Trí : Tầng 3 4 5
 • + Phần Thưởng : Ran dom HT 4 5 6 7 8 Không Khoá

__________________________________
Trân trọng
Tân Thời Kiếm
tanthoikiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp