Boss Võ Lâm Cao Thủ

25-06-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Võ Lâm Cao Thủ – BOSS Hoàng Kim 55/75/95

Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55

  • Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
Võ Lâm Cao ThủBản đồ và Phần thưởng
Thác Bạt Sơn Uyên (Kim)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 45 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 15 Tiền du long , 6 Kim Nguyên Bảo , 1r TBĐH
Vân Tuyết Sơn (Mộc)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 45 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 15 Tiền du long , 6 Kim Nguyên Bảo , 1r TBĐH
Dương Liễu (Thủy)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 45 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 15 Tiền du long , 6 Kim Nguyên Bảo , 1r TBĐH
Vạn Lão Điên (Hỏa)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 45 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 15 Tiền du long , 6 Kim Nguyên Bảo , 1r TBĐH
Hình Bổ Đầu (Thổ)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 45 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 15 Tiền du long , 6 Kim Nguyên Bảo , 1r TBĐH
Cao Sĩ Hiền (Thổ)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 45 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 15 Tiền du long , 6 Kim Nguyên Bảo , 1r TBĐH

Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75

  • Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  • Xuất hiện khi máy chủ OpenBeta sau 7 ngày và giới hạn cấp mở đến 79.
Võ Lâm Cao ThủBản đồ và Phần thưởng
Thần Thương Phương Vãn (Kim)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 75 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 20 Tiền du long , 9 Kim Nguyên Bảo , 2 rương TBĐH Không Khoá
Triệu Ứng Tiên (Mộc)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 75 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 20 Tiền du long , 9 Kim Nguyên Bảo , 2rương TBĐH Không Khoá
Hương Ngọc Tiên (Thủy)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 75 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 20 Tiền du long , 9 Kim Nguyên Bảo , 2 rương TBĐH Không Khoá
Man Tăng Bất Giới (Hỏa)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 75 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 20 Tiền du long , 9 Kim Nguyên Bảo , 2 rương TBĐH Không Khoá
Nam Quách Nho (Thổ)Bản đồ xuất hiện: Map Luyện Công 75 Sẽ Thông Báo Trên Thế Giới.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 4, 5, 6,
Phần thưởng cố định : 20 Tiền du long , 9 Kim Nguyên Bảo , 2 rương TBĐH Không Khoá

Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95

  • Thời gian: 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  • Xuất hiện khi máy chủ OpenBeta sau 21 ngày và giới hạn cấp mở đến 99.
  • Sử dụng lệnh bài võ lâm cao thủ gia tăng danh vọng, dùng để mua Vũ khí Đặc Chế Lâm An.
Võ Lâm Cao ThủBản đồ và Phần thưởng
Như Tiểu Thúy (Kim)Bản đồ xuất hiện (Ngẫu Nhiên): Sắc Lặc Xuyên, Thục Cương Bí Cảnh, Miêu Lĩnh, Vũ Lăng Sơn, Hoa Sơn.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa ,ThổBạc .Huyền Tinh 4 , 5, 6, 7,
Phần thưởng cố định : 30 Tiền du long , 12 Kim Nguyên Bảo , 3 rương TBĐH Không Khoá
Trương Thiện Đức (Mộc)Bản đồ xuất hiện (Ngẫu Nhiên): Sắc Lặc Xuyên, Thục Cương Bí Cảnh, Miêu Lĩnh, Gia Dụ Quan, Hoa Sơn.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim (Tỉ lệ ra cao nhất), Mộc, Thủy, Hỏa, ThổLệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa ,Thổ,Huyền Tinh 4 , 5, 6, 7,
Phần thưởng cố định : 30 Tiền du long , 12 Kim Nguyên Bảo , 3 rương TBĐH Không Khoá
Giả Dật Sơn (Thủy)Bản đồ xuất hiện (Ngẫu Nhiên): Sắc Lặc Xuyên, Vũ Di Sơn, Thục Cương Bí Cảnh, Phong Đô Quỷ Thành, Miêu Lĩnh.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ , Huyền Tinh 4 , 5, 6, 7,
Phần thưởng cố định : 30 Tiền du long , 12 Kim Nguyên Bảo , 3 rương TBĐH Không Khoá
Ô Sơn Thành (Hỏa)Bản đồ xuất hiện (Ngẫu Nhiên): Vũ Di Sơn, Phong Đô Quỷ Thành, Gia Dụ Quan, Vũ Lăng Sơn, Hoa Sơn.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc, Thủy (Tỉ lệ ra cao nhất), Hỏa, Thổ , Huyền Tinh 4 , 5, 6, 7,
Phần thưởng cố định : 30 Tiền du long , 12 Kim Nguyên Bảo , 3 rương TBĐH Không Khoá
Trần Vô Mệnh (Thổ)Bản đồ xuất hiện (Ngẫu Nhiên): Vũ Di Sơn, Phong Đô Quỷ Thành, Gia Dụ Quan, Vũ Lăng Sơn, Hoa Sơn.Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc (Tỉ lệ ra cao nhất), Thủy, Hỏa, Thổ , Huyền Tinh 4 , 5, 6, 7,
Phần thưởng cố định : 30 Tiền du long , 12 Kim Nguyên Bảo , 3 rương TBĐH Không Khoá

__________________________________
Trân trọng
Tân Thời Kiếm
tanthoikiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp