Phần Thưởng và Đồng Của Các Hoạt Động Trong Game

26-06-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

1 / Cách Kiếm Đồng :

 • Tham Gia Tống Kim
 • Săn Boss Thế Giới
 • Trian Lâu Lan
 • Làm Nhiệm Vụ Hằng Ngày ( Ở Túi Tân Thủ )

2 / Tham gia Bạch Hổ Đường

 • 1 lần / 1 ngày
 • 2HT6 + 10v đồng khoá + 20v bạc khoá + 1tr5 EXP / 1 ải
 • KHÔNG GIỚI HẠN IP
 • 20h30 không cho báo danh

3/Tiêu Dao Cốc

 • 2lần / 1 ngày ( cộng dồn 14 lần )
 • 1HT6 + 5v đồng khoá + 10v bạc khoá + 500k EXP / 1 ải
 • Lưu Ý : Từ 23h30 đến 12h00 Không Đi Được

4/ Tham gia Tống Kim

 • 1k – 3k điểm = 1v đồng + 1HT6 + 500k EXP + 1 rương TBĐH không khoá + 1 mảnh Mặt nạ không khoá
 • 3k – 5k điểm = 3v đồng + 1HT6 + 700k EXP + 2 rương TBĐH không khoá + 2 mảnh Mặt nạ không khoá
 • 5k – 7k điểm = 5v đồng + 2HT6 + 1tr EXP + 3 rương TBĐH không khoá + 3 mảnh Mặt nạ không khoá
 • 7k – 10k điểm = 10v đồng + 1HT7 + 1tr5 EXP + 4 rương TBĐH không khoá + 4 mảnh Mặt nạ không khoá
 • Từ 10k trở đi= 15v đồng + 2HT7 + 2tr EXP + 5 rương TBĐH không khoá + 5 mảnh Mặt nạ không khoá
 • 1 ngày 4 trận : 10h50 , 16h50 , 20h50 , 22h50
 • Phần Thưởng Trận 21h Hằng Ngày Sẽ Được Nhận Thêm Vật Phẩm Sau
 • Top 1 :10 rương TBĐH không khoá + 100VSV + 20v đồng
 • Top 2 : 8 rương TBĐH không khoá + 90VSV + 15v đồng
 • Top 3 : 6 rương TBĐH không khoá + 80VSV + 10v đồng
 • Top4-10 : 5 rương TBĐH không khoá + 70VSV + 8v đồng
 • Top11-20 : 4 rương TBĐH không khoá + 60VSV + 5v đồng

5/ Nhiệm vụ Thương Hội

 • Hoàn thành 10 nv = 1 HT 7 khoá
 • Hoàn thành 20 nv = 2 HT 7 khoá
 • Hoàn thành 30 nv = 1 HT 8 khoá
 • Hoàn thành 40 nv = 1 HT 9 khoá
 • 1 tuần nhận được 1 nhiệm vụ

6/ Nhiệm Vụ Bao Vạn Đồng

 • Rút Ngắn Còn 20 Nhiệm Vụ
 • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ = 1HT6 + 5trEXP + 15v đồng khoá + 30v bạc khoá
 • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ = 1HT7 + 5trEXP + 15v đồng khoá + 50v bạc khoá

7/ Săn Hải Tặc

 • 1 hải tặc = 2HT5 + 5 DBL ( Huyền Tinh Sẽ rơi vào hành trang của người kết liễu )
 • mỗi ngày 6 hải tặc . cộng dồn 36 hải tặc

8/ Chiến Thư Du Long

 • mỗi ngày 50 lần
 • trứng du long : mỗi ngày 1 cái
 • Cộng dồn du long theo ngày nếu như không đi được

9/ Nhiệm Vụ Hằng Ngày ( 23h59 hằng ngày sẽ reset nv )(Lưu ý : Không Nên Mua Lại Hoạt Động Trước Khi Làm )

+ Mở túi tân thủ ( dòng thứ 2 )

 • vượt 3 ải TDC
 • tham gia 1 lần BHD
 • tham gia 2 trân tống kim
 • Săn 6 Hải Tặc
 • hoàn thành 20 nv BVĐ
 • Lưu Ý : Đợi qua 00h01 Bắt đầu làm lại nv nếu báo danh hoạt động 23h30 sẽ không tính
 • PHẦN THƯỞNG = 1HT 7 + 20v đồng khoá + 50v bạc khoá + 5 vạn đồng + 5 rương TBĐH khoá

10/ Săn Boss Hoàng Kim và Boss Tần Thuỷ Hoàng

11/ Đại Chiến Hoả Kỳ Lân

+ Thời Gian : 20h00 Thứ 2 . Thứ 3 và Thứ 4

+ Toạ Độ : Giữa Map 115 Tàn Tích Cung A Phòng ( 222,222 )

 • Phần Thưởng Random : HT 8 9 10 , HTN , Bí kíp đồng hành đặc biệt
 • Phần Thưởng Cố Định : 100 vạn đồng + 5 Tầng Lăng Hoà Thị Bích + 50r TBĐH

12/ Loạn Chiến Môn Phái

13/ Tranh Đoạt Lãnh Thổ ( Thứ 7 và Chủ Nhật )

Thời Gian :

+Tuyên Chiến : 19h30 – 20h00

+ Chinh Chiến : 20h00 – 21h00

 • Có Lãnh Thổ Là Có Ấn , Có Ấn Là Bá Đạo Nên Phần Thưởng Sẽ Không Cho Vật Phẩm Khác

14/ Tham gia Công Thành Chiến ( Thứ 5 Hàng Tuần )

 • Thời Gian Báo Danh : 19h30 -> 19h45 ( NPC Tướng Viễn Chinh . Thành Chính )
 • Thời Gian Hoạt Động : 19h45 -> 20h45
 • Thời Gian Nhận Quà : 21h01 ( nhận tại NPC Tướng Viễn Chinh )
 • Báo danh = 1 HT 8 khoá + 100v bạc khoá + 50v đồng khoá
 • bang top 1 : tất cả thành viên trong bang nhận đc = 1 HT9 khoá
 • bang top 2 : tất cả thành viên trong bang nhận đc = 2 HT8 khoá
 • bang top 3 : tất cả thành viên trong bang nhận đc = 1 HT8 khoá
 • bang top 4 : tất cả thành viên trong bang nhận đc = 1 HT8 khoá

15/ Trả Lời Hoa Đăng ( Reset hằng ngày )

 • Đến NPC Lễ Quan trả lời 30 câu hỏi
 • Phần Thưởng đúng HT 4
 • Phần Thưởng sai HT 3

16/ Phó Bản Quân Doanh

 • Mỗi Ngày 1 Lần
 • Phần thưởng : 2HT7 + 20v đồng khoá + 50v bạc khoá + 10tr EXP
 • Ngoài Những Giờ Tống Kim Tất Cả Giờ Khác đều đi được

17/ Phó Bản Lâu Lan Cổ Thành ( Nơi Trian Đồng )

 • Thời Gian : 2h/1ngày ( Qua 23h59 sẽ reset )
 • Phần Thưởng người kết liễu NPC : 100 đồng + 1000 bạc khoá

__________________________________
Trân trọng
Tân Thời Kiếm
tanthoikiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp