Event Hoa Hồng

10-07-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

+ Thời Gian Diễn Ra : Từ Ngày 8/8 đến ngày 29/8

NPC liên quan : NPC Event ( toạ độ 220/219 Thành Chính )

Nguyên Liệu :

+ Hoa Hồng :

  • TK , BHD , TDC

+ Nhành Hoa :

  • Trian các map luyện công 105 và 115

Cách Ghép Bó Hoa

  • 1 Bông Hoa + 1 Nhành Hoa = Bó Hoa

Phần Thưởng Cố Định : 10 tiền du long + EXP

Phần Thưởng RanDom : HT 4 5

Phần Thưởng Mốc :

  • Mốc 200 Bó Hoa : 2ht8 + 50v đồng khoá + 100v bạc khoá
  • Mốc 500 Bó Hoa : 5ht8 + 2 đh 4skill + 200v bạc khoá
  • Mốc 1000 Bó Hoa : 3 HT9 + 100v đk + 300v bk

Cách Ghép Giỏ Hoa

  • 1 Bông Hoa + 1 Nhành Hoa + 1vạn đồng = Giỏ Hoa

Phần Thưởng Cố Định : 5 tiền du long + 2vạn bạc khoá + EXP

Phần Thưởng RanDom : HT 5

Phần Thưởng Mốc :

  • Mốc 200 Bó Hoa : 5ht8 + 100vđk + 200vbk
  • Mốc 500 Bó Hoa : 3ht9 + 1pet6skill + 100v đk + 200v bk
  • Mốc 1000 Bó Hoa : 5ht9 + 200 mảnh ghép mặt nạ + 200 rương trang bị đồng hành + 5k điểm tầng lăng

__________________________________
Trân trọng
Tân Thời Kiếm
tanthoikiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp