Lỗi C++ và Cách Fix

27-07-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

  • Bước 1: Mở thư mục chứa game tìm file Config.exe, chỉnh chế độ sang 2D, sau đó nhấn Cập Nhật
  • Bước 2: Chuột phải vào file Game.exe chọn properties chọn tiếp Compatibility đánh dấu tick vào ô:Run this program và chọn Windows 7
    • Đánh dấu tích vào ô Reduced color mode và chọn 16-bit (65536) color, nhấn Apply và OK

__________________________________
Trân trọng
Tân Thời Kiếm
tanthoikiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp