Thi Đấu Loạn Phái

26-06-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời Gian Thi Đấu : Báo Danh 19h30 – 20h00 bắt đầu

+ Thi đấu loạn phái

  • Thời Gian : 19h30 ( Thứ 6 hàng tuần ) báo danh . 20h00 bắt đầu hoạt động
  • Phần Thưởng :
  • top 1 = 50v đồng + 1HT9 + 20 rương đồng hành
  • top 2 = 40v đồng + 2HT8 + 15 rương đồng hành
  • top 3 – 4= 30v đồng + 1HT 8 + 10 rương đồng hành
  • top 5 – 16 = 5v đồng + 1HT7 + 5 rương đồng hành
  • Nhận Thưởng Tại Chưởng Môn Của Phái Hiện Tại
  • Lưu Ý : Không Được Đổi Phái Từ 19h30 Đến 20h40

__________________________________
Trân trọng
Tân Thời Kiếm
tanthoikiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp