Hướng Dẫn Nạp Thẻ và Quà Tích Luỹ Mốc Nạp

30-06-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

NHẬN ĐỒNG SAU KHI NẠP THẺ TẠI TÚI TÂN THỦ

PHẦN THƯỞNG TÍCH LŨY NẠP THẺ

TÍCH LŨY THẺ NẠP( NHẬN TẠI TÚI TÂN THỦ )

Lưu Ý Trước Khi Nhận : Dọn Trống Hành Trang và Tắt Danh Hiệu Đang Dùng và Nhận Từ Mốc Đầu Tiên Xuống .Nếu Như Mất Vật Phẩm Hay Lag Danh Hiệu Bên Em Sẽ Không Giải Quyết Ạ

Mốc Nạp

 • MỐC NẠP 50K
 • lệnh bài mở rộng rương 2
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 50k
 • Thức ăn tháng 30 ngày
 • MỐC NẠP 100K
 • vòng sáng : thành viên thân thiết
 • 3 túi 20 ô
 • lệnh bài mở rộng rương 3
 • ngoại trang mốc nạp 100k
 • MỐC NẠP 200K
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 200k
 • 3 túi 24 ô
 • 50v đồng khoá
 • MỐC NẠP 500k
 • mặt nạ tài phú ngất trời ( có thể dùng để ghép lên mặt nạ Hàng Long )
 • Lệnh bài mở rộng rương 4
 • Ngựa Hoan Hoan ( Thuộc Tính Giống Phiên Vũ Tân Thủ )
 • 100v đồng khoá
 • ngoại trang mốc nạp 500k
 • MỐC NẠP 1TR
 • 100 rương mảnh ghép đồng hành
 • ngựa + kháng 30
 • 100v đồng khoá
 • 1000 Tiên Du Long
 • 3HT8 khoá
 • danh hiệu : nhà tài trợ đồng
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 1tr
 • MỐC NẠP 2TR
 • 100 rương mảnh ghép đồng hành
 • mặt nạ hàng long phục hổ ( Có thể dùng để ghép lên mặt nạ Khuynh Quốc )
 • 120v đồng khoá
 • 1000 Tiên Du Long
 • 5HT8 khoá
 • luyện max mật tịch cao . trung . sơ 1 lick ( NPC lễ quan )
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 2tr
 • MỐC NẠP 3TR
 • ngựa kháng 60 + 5% phát huy TCCB
 • 100 rương mảnh ghép đồng hành
 • 1000 Tiên Du Long
 • 150v đồng khoá
 • 2HT9 khoá
 • 1 lần chuyển cường hoá ( nón áo lưng tay giày bội phù nhẫn liên vũ khí )
 • danh hiệu : nhà tài trợ bạch
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 3tr
 • MỐC NẠP 5TR
 • mặt nạ Khuynh Quốc
 • 100 rương mảnh ghép đồng hành
 • 1000 Tiên Du Long
 • 3 HT 9 khoá
 • 180v đồng khoá
 • 1 lần chuyển cường hoá ( nón áo lưng tay giày bội phù nhẫn liên vũ khí )
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 5tr
 • MỐC NẠP 10TR
 • Mua mật tịch trung giá 0 NHHT ( NPC tiền trang )
 • ngựa kháng + 90 + 10% phát huy TCCB
 • 200 rương mảnh ghép đồng hành
 • 4 HT 9 khoá
 • 210v đồng khoá
 • 1000 Tiên Du Long
 • danh hiệu : nhà tài trợ vàng
 • 1 lần chuyển cường hoá ( nón áo lưng tay giày bội phù nhẫn liên vũ khí )
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 10tr
 • MỐC NẠP 15TR
 • Mua mật tịch cao giá 0 tiền du long ( NPC tiền trang )
 • mặt nạ Khuynh Thành
 • 200 rương mảnh ghép đồng hành
 • 2000 tiền du long
 • 5 HT 9 khoá
 • 240v đồng khoá
 • danh hiệu : nhà tài trợ bạch kim
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 15tr
 • MỐC NẠP 20TR
 • mặt nạ Khuynh thế
 • ngựa kháng 120 + 15% phát huy TCCB
 • 200 rương mảnh ghép đồng hành
 • 3000 tiền du long
 • 6 HT 9 khoá
 • 270v đồng khoá
 • danh hiệu : nhà tài trợ kim cương
 • 1 lần chuyển cường hoá ( nón áo lưng tay giày bội phù nhẫn liên vũ khí )
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 20tr
 • MỐC NẠP 25TR
 • ngựa kháng + 150 + 1 kỹ năng phái + 20% phát huy TCCB
 • mặt nạ tuyết thế quán
 • 4000 tiền du long
 • 7 HT 9 khoá
 • 300v đồng khoá
 • 200 rương mảnh ghép đồng hành
 • 1 lần chuyển cường hoá ( nón áo lưng tay giày bội phù nhẫn liên vũ khí )
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 25tr
 • MỐC NẠP 30TR
 • ngựa kháng + 180 + 25% phát huy TCCB + 1 kỹ năng phái + 1 kỹ năng đồng hành
 • 5000 tiền du long
 • 300 rương mảnh ghép đồng hành
 • 8 HT 9 Khoá
 • 350v đồng khoá
 • mua FF giá 0 NHHT thời hạn vĩnh viễn: từ FF1 đến FF10
 • danh hiệu : nhà tài trợ kim cương 2
 • 1 lần chuyển cường hoá ( nón áo lưng tay giày bội phù nhẫn liên vũ khí )
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 30tr
 • MỐC NẠP 40TR
 • mặt nạ quân lâm miệng
 • 6000 tiền du long
 • 400 rương mảnh ghép đồng hành
 • 10 HT 9 Khoá
 • 400v đồng khoá
 • danh hiệu : nhà tài trợ kim cương 3
 • mở khoá ngoại trang mốc nạp 40tr

Đang Update

Hình ảnhGhi chú
 
Bộ Mực Ly Bàn Cánh
40000k

 Bộ Thần Long – Kim Phụng
30000k

 Bộ Liệt Thạch Thiết
25000k

 Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp
20000K
 
Bộ Bạch Ngọc Bích Hà
15000k
 
Bộ Dục Cánh
10000k

 Bộ Bích Long Nghịch Thế
5000k

 Bộ Kim Long Nghịch Thế
3000k
 
Bộ Quân Lâm (Nam) – Phượng Vũ (Nữ)
2000k

 Bộ Lam Hải (Nam) – Lam Điệp (Nữ)
1000k
 
Bộ Thương Khung (Nam) – Tuyệt Vũ (Nữ)
500k
 
Bộ Ngự Vân (Nam) – Phượng Hi (Nữ)
200k

 Bộ Thanh Sương (Nam) – Hoa Tinh (Nữ)
100k
 
Bộ Long Minh (Nam) – Long Dĩnh (Nữ)
50k

__________________________________
Trân trọng
Tân Thời Kiếm
tanthoikiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp